Електрична енергія

Нормативні акти

Корисна Інформація

Порядок подання повідомлень про Загрозу електробезпеці ТОВ «Мегаватт Партнер»

Прорядок подання звернень, скарг, претензій ТОВ «Мегаватт Партнер»

Процедура розгляду звернень, скарг, претензій ТОВ «Мегаватт Партнер»

Загальні умови постачання ТОВ «Мегаватт Партнер»

Вплив на навколишнє середовище, спричинений виробництвом електричної енергії

Контактні дані для подання повідомлень про загрозу електробезпеці операторів системи